Aristotelio Mintys

  • Kiekvieno atskiro žmogaus ir valstybės laimė yra ta pati.
  • Geriausioje santvarkoje privalo būti tokia tvarka, kad kiekvienas galėtų geriausiai elgtis ir laimingai gyventi.
  • Tas, kuris išmintingai mąsto, būtinai stengiasi viską sutvakyti geresnio tikslo labui, tiek atskirų žmonių, tiek visos santvarkos požiūriu.
  • Rimto įstatymų leidėjo užduotis yra ištirti, kokiu būdu valstybė, žmonių giminė ir bet kokia kita bendrija galėtų pasiekti gerą gyvenimą ir joms įmanomą laimę.