Senekos sentencijos

  • Duabus seliis sedere.
  • Ant dviejų kėdžių sėdėti.
  • Cloacas Augiae purgare.
  • Augėjo tvartus mėžti (sunku ir nemalonus darbas).
  • Concordet sermo cum vita.
  • Tesiderina kalba su gyvenimu.
  • Cui prodest scelus, is fecit.
  • Kam naudingas toks nusikaltimas, tas jį ir padarė.
  • Ebrietas est voluntaria insania.
  • Girtuokliavimas – savanoriška beprotystė.