Sokrato Mintys

  • Siela turi didžiausią dalį to, kas dieviška, mat dieviška yra gražu, išmintinga, gera.
  • Kiekviena siela nemirtinga. Juk tai, kas amžinai juda, yra nemirtinga.
  • Teisingumas yra gražiausias gėris, kurį reikia branginti ir patį savaime, ir dėl to, ką jis duoda, jei nori būti laimingas.