Cicerono sentencijos

  • Cibi condinentum est fames.
  • Alkis – maisto prieskonis.
  • Docto homini et erudito vivere est cogitare.
  • Mokytam ir išsilavinusiam žmogui gyventi – lygu mąstyti.
  • Duo parietes de eadem fidelia dealbare.
  • Nubalinti dvi sienas iš to paties puodo (liet. vienu šuviu du zuikiu nušauti).
  • Epistula non erubescit.
  • Raštas nerausta.
  • Furcilla extrudere.
  • Šakėmis išstūmti (vyti laukan už pakarpos).